Please fill this field
Zbigniew KUŹMIUK Zbigniew KUŹMIUK
Zbigniew KUŹMIUK

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Loceklis

Polija - Prawo i Sprawiedliwość (Polija)

Dzimšanas gads : , Komorowo

6. sasaukums Zbigniew KUŹMIUK

Politiskās grupas

 • 20-07-2004 / 12-12-2005 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 13-12-2005 / 13-07-2009 : Nāciju Eiropas grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polija)

Biedrs

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budžeta komiteja
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegācija ES un Bulgārijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budžeta komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budžeta komiteja
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā

Aizstājējs

 • 22-07-2004 / 12-12-2005 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 05-01-2006 / 14-01-2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 21-05-2007 / 04-02-2009 : Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām

all-activities

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem un valdībām nekavējoties atsaukt karaspēku no Irākas

01-12-2004 P6_DCL(2004)0053 Zaudējis spēku
Janusz WOJCIECHOWSKI Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI Czesław Adam SIEKIERSKI Zbigniew KUŹMIUK
Sākuma datums : 01-12-2004
Zaudē spēku : 01-03-2005
Parakstītāju skaits : 25 - 01-03-2005

Rakstiska deklarācija par Otrā pasaules kara sākuma 65. gadadienu

23-09-2004 P6_DCL(2004)0038 Zaudējis spēku
Janusz WOJCIECHOWSKI Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI Zbigniew KUŹMIUK
Sākuma datums : 23-09-2004
Zaudē spēku : 23-12-2004
Parakstītāju skaits : 33 - 23-12-2004

Apmeklējumu reģistrs

Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg