Pilar del CASTILLO VERA : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm 

Locekle 

CPDE  
Delegāciju vadītāju konference 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti