Please fill this field
Marc TARABELLA Marc TARABELLA
Marc TARABELLA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Ougrée

6. sasaukums Marc TARABELLA

Politiskās grupas

 • 09-08-2004 / 19-07-2007 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 09-08-2004 / 19-07-2007 : Parti Socialiste (Beļģija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 14-03-2007 / 19-07-2007 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)

Biedrs

 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 31-01-2007 / 19-07-2007 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājējs

 • 16-09-2004 / 13-11-2006 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14-11-2006 / 14-01-2007 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 31-01-2007 / 19-07-2007 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Cilvēktiesības Vjetnamā

12-07-2007 P6_CRE-REV(2007)07-12(11.3)

Balsojumu skaidrojumi

11-07-2007 P6_CRE-REV(2007)07-11(8)

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu 2007. finanšu gadam

12-09-2006 AGRI_AD(2006)376673 PE 376.673v02-00 AGRI
Marc TARABELLA

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112

23-04-2007 P6_DCL(2007)0044 Pieņemts
Diana WALLIS Gérard ONESTA Marc TARABELLA Alejo VIDAL-QUADRAS Dimitrios PAPADIMOULIS
Sākuma datums : 23-04-2007
Zaudē spēku : 06-09-2007
Pieņemts (datums) : 25-09-2007
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2007)0408
Parakstītāju skaits : 530 - 06-09-2007

Apmeklējumu reģistrs

Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg