Please fill this field
Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Slovākija - Independent (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Banská Štiavnica

Sākums Robert HAJŠEL

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja
D-ME
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) SK

14-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Schválili sme účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 (FCH2) za rozpočtový rok 2018. Konečný rozpočet FCH2 na rok 2018 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 85,6 milióna eur a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 126,5 milióna eur. Celková miera plnenia rozpočtu za predminulý rok dosiahla 93 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 83 % v platobných rozpočtových prostriedkoch. Okrem unijných peňazí plynú do rozpočtu podniku aj prostriedky členov jeho priemyselných a výskumných zoskupení.

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Clean Sky 2” (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

EP aj mojim hlasom schválil účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018. Konečný rozpočet tohto spoločného podniku na rok 2018 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 371,1 milióna eur a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 343,8 milióna eur. Až 98,7 % viazaných rozpočtových prostriedkov a 98,6 % platobných rozpočtových prostriedkov pozostávalo z dotácií Komisie a z prenesených rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Hlavným cieľom spoločného podniku Čisté nebo 2 je výrazne zlepšiť vplyv leteckých technológií na životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť európskeho letectva.

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Parlament schválil účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2018. Podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku sú v konečnom rozpočte na rok 2018 viazané rozpočtové prostriedky vo výške 121,2 milióna eur a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 118,1 milióna eur. Miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99 % a platobných rozpočtových prostriedkov 71 %. Podnik sa financuje z unijného programu Horizont 2020, ale väčšiu časť prostriedkov doň majú vložiť členovia spoločného podniku zastupujúci priemysel. EP vyjadril znepokojenie nad doterajšou peňažnou aj nepeňažnou angažovanosťou týchto členov v spoločnom projekte. Hlasoval som za tento návrh.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg