Please fill this field
Esther de LANGE Esther de LANGE
Esther de LANGE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Priekšsēdētāja vietniece

Nīderlande - Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Dzimšanas gads : , Spaubeek

6. sasaukums Esther de LANGE

Politiskās grupas

 • 12-04-2007 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 12-04-2007 / 13-07-2009 : Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Biedrs

 • 26-04-2007 / 12-03-2008 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Budžeta kontroles komiteja

Aizstājēja

 • 24-04-2007 / 05-06-2007 : Budžeta kontroles komiteja
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Budžeta komiteja
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Afganistānu
 • 13-03-2008 / 13-07-2009 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

all-activities

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par 2007.–2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu

21-01-2009 AGRI_AD(2009)405877 PE 405.877v02-00 AGRI
Esther de LANGE

ATZINUMS par Balto grāmatu par sportu

27-03-2008 LIBE_AD(2008)400541 PE 400.541v02-00 LIBE
Esther de LANGE

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli

12-11-2007 FEMM_AD(2007)392187 PE 392.187v02-00 FEMM
Esther de LANGE

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par aktīviem pamudinājumiem uz galēju tievumu

03-12-2008 P6_DCL(2008)0101 Zaudējis spēku
Esther de LANGE Ivo BELET Niels BUSK Esther HERRANZ GARCÍA Catherine STIHLER
Sākuma datums : 03-12-2008
Zaudē spēku : 26-03-2009
Parakstītāju skaits : 72 - 27-03-2009

Apmeklējumu reģistrs

Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg