Claude MORAES : Sākums 

Loceklis 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Aizstājējs 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti