Neena GILL
Neena GILL
Apvienotā Karaliste

9. sasaukums Neena GILL

Politiskās grupas

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegācija attiecībām ar Japānu

Priekšsēdētāja vietniece

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Biedrs

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegācija attiecībām ar Japānu
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegāciju vadītāju konference

Aizstājēja

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ārlietu komiteja
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Pirmiedzīvotāju tiesības (debates) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

2019. gadā grozītais Indijas Pilsonības likums (debates) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-301-0000)

Burundi, jo īpaši vārda brīvība EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Funds EN

01-08-2019 E-002510/2019 Komisija

Jautājumi ECB un par VUM un VNM

Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.