Please fill this field
Antonius MANDERS Antonius MANDERS
Antonius MANDERS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Nīderlande - Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Dzimšanas gads : , Stiphout

5. sasaukums Antonius MANDERS

Politiskās grupas

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nīderlande)

Priekšsēdētāja vietnieks

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacija Eiropas Ekonomiskas zonas kopigai parlamentarai komisijai (EEA)

Biedrs

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tieslietu un iekšeja tirgus komisija
  • 25-10-2001 / 14-01-2002 : Eiropas Parlaments delegati Vienotai parlamentarai asamblejai vienošanas starp Afrikas, Karibu un Klusa okeana valstim un Eiropas Savienibu (ACP-ES)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Juridiskā un iekšējā tirgus komiteja
  • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Eiropas Parlamenta deputati Vienota parlamentara Asambleja vienošanas starp Afrikas, Karibu un Klusa okeana valstim un Eiropas Savienibu(ACP-ES)

Aizstājējs

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Nodarbinatibas un socialo lietu komisija
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Environmental liability EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(12)

Environmental liability EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(12)

Vote (continuation) EN

11-03-2004 P5_CRE(2004)03-11(6)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija on the fight against piracy and counterfeiting in the enlarged EU EN

26-03-2003 P5_DCL(2003)0005 Pieņemts
Arlene McCARTHY Janelly FOURTOU Antonius MANDERS Raina A. Mercedes ECHERER Marcelino OREJA ARBURÚA
Sākuma datums : 26-03-2003
Zaudē spēku : 26-06-2003
Pieņemts (datums) : 05-06-2003
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P5_TA(2003)0275
Parakstītāju skaits : 320 - 05-06-2003

Rakstiska deklarācija on a study to be carried out into the unintended disproportionately adverse side-effects on the economy of the directive on the conservation of wild birds, the habitats directive and the Natura 2000 directive EN

19-12-2000 P5_DCL(2000)0022 Zaudējis spēku
Antonius MANDERS Elly PLOOIJ-VAN GORSEL Jan MULDER Jules MAATEN Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE
Sākuma datums : 19-12-2000
Zaudē spēku : 19-03-2001
Parakstītāju skaits : 21 - 19-03-2001

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg