Please fill this field
Antonius MANDERS Antonius MANDERS
Antonius MANDERS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Nīderlande - Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Dzimšanas gads : , Stiphout

6. sasaukums Antonius MANDERS

Politiskās grupas

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nīderlande)

Biedrs

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Aizstājējs

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Juridiskā komiteja
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Juridiskā komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Balsojumu skaidrojumi

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

Balsojumu skaidrojumi

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu

09-04-2008 IMCO_AD(2008)402499 PE 402.499v03-00 IMCO
Antonius MANDERS

ATZINUMS par Balto grāmatu par sportu

27-03-2008 IMCO_AD(2008)402497 PE 402.497v02-00 IMCO
Antonius MANDERS

ATZINUMS par profesionālā futbola nākotni Eiropā

24-01-2007 IMCO_AD(2007)376767 PE 376.767v03-00 IMCO
Antonius MANDERS

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par “Le Joola”

16-12-2004 P6_DCL(2004)0062 Zaudējis spēku
Margrietus van den BERG Marianne THYSSEN Joost LAGENDIJK Antonius MANDERS
Sākuma datums : 16-12-2004
Zaudē spēku : 16-03-2005
Parakstītāju skaits : 45 - 16-03-2005

Apmeklējumu reģistrs

Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg