Please fill this field
Charles GOERENS Charles GOERENS
Charles GOERENS

“Renew Europe”

Loceklis

Luksemburga - Parti démocratique (Luksemburga)

Dzimšanas gads : , Ettelbruck

Sākums Charles GOERENS

Priekšsēdētāja vietnieks

AFCO
Konstitucionālo jautājumu komiteja

Loceklis

DEVE
Attīstības komiteja
DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja
DCAR
Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

BUDG
Budžeta komiteja
AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
DARP
Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

Zemes sagrābšana un mežu izciršana Amazonasā (debates) FR

19-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-19(3-035-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

ATZINUMS par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Antonio TAJANI

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg