Monika HOHLMEIER : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Budžeta kontroles komiteja 

Locekle 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Budžeta komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājēja 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Kanādu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti