Please fill this field
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Spānija - Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Dzimšanas gads : ,

Sākums Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Priekšsēdētājs

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Loceklis

CPCO
Komiteju priekšsēdētāju konference
INGE
Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

DEVE
Attīstības komiteja
AFCO
Konstitucionālo jautājumu komiteja
D-IR
Delegācija attiecībām ar Irānu

Deputāta darbība pēdējā laikā

ES tiesību aktu un LGBTIK pilsoņu tiesību pārkāpumi Ungārijā saistībā ar Ungārijas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem (B9-0412/2021, B9-0413/2021) ES

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – El artículo 7 del TUE tiene por objeto garantizar que todos los países de la UE respeten los valores comunes de la Unión, recogidos en el art. 2 TUE, incluido el Estado de Derecho. El Parlamento Europeo siempre se ha mostrado muy activo en abordar los desafíos relacionados con el Estado de Derecho en la UE, en especial, adoptando resoluciones que iniciaron el citado procedimiento previsto en el artículo 7.1 del TUE respecto de ambos países. Desde entonces y, sobre todo, a raíz del deterioro de la situación en cuanto al respeto de los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho en ambos países, el Parlamento no ha cesado en solicitar al Consejo que actúe en virtud del citado procedimiento del artículo 7.1 TUE; es una cuestión crucial velar por del respeto de los valores de la Unión Europeo y sobre todo, el respeto al Estado de Derecho.

Stāvoklis ES digitālā Covid sertifikāta noteikumu īstenošanā (debates) ES

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-164-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg