Please fill this field
Enikő GYŐRI Enikő GYŐRI
Enikő GYŐRI

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Ungārija - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungārija)

Dzimšanas gads : , Budapest

Sākums Enikő GYŐRI

Locekle

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja
FISC
Nodokļu jautājumu apakškomiteja
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

D-MX
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Jauna Eiropas industriālā stratēģija (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) HU

25-11-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Az európai iparstratégia a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból történő kilábalás egyik eszköze lehet. Az Európai Bizottság 2020 márciusában közzétett koncepcióját az időközben gyökeresen megváltozott helyzethez kell igazítani. Ezért fontos az Európai Parlament jelentése. A dokumentum elismeri, hogy csak a tagállami sajátosságok figyelembevételével lehetséges a hatékony válságkezelés. Szintén kiemelt fontossággal bír, hogy a jelentés a digitális- és zöld átmenetet egyenrangú kihívásként ismeri el, melyekben az egységes digitális piac, illetve a földgáz döntő szerepet tölthetnek be. Üdvözlendő, továbbá, hogy az elfogadott szöveg a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére szólít fel. A bürokráciacsökkentés és a többletforrások biztosítása a két legfontosabb összetevő a kkv-k megfelelő támogatásának. Azonban az Uniót sújtó gazdasági válság legyőzését nem hátráltathatják felelőtlen intézményi csatározások. Ezért az Európai Parlament az uniós szerződésekkel szembemenő jogkör-bővítési törekvéseit a Következő Generáció EU csomaggal kapcsolatban a magyar néppárti delegációval együtt nem támogattam, míg a jelentést támogattam a végszavazás során.

Covid-19 uzliesmojuma sekas ārpolitikā (A9-0204/2020 - Hilde Vautmans) HU

25-11-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Covid19-járvány külpolitikai következményeiről szóló saját kezdeményezésű parlamenti jelentés eredeti célja az elmúlt egy év világjárvánnyal kapcsolatos eseményeinek a megfelelő értelmezési keretbe helyezése lett volna.
Ehelyett a jelentés tartalma kimerül egyes országok, beleértve az Amerikai Egyesült Államok, járvánnyal kapcsolatos intézkedéseinek a bírálásában.
A jelentés a világjárványhoz összefüggésben nem álló kérdésekben, sok esetben ideológiai alapon foglal állást, így a migrációs útvonalak vagy az uniós külpolitika területén a minősített többségi szavazásra való áttérés sürgetése esetében. Ezzel nem csak hatáskörét lépi túl a jelentés, hanem teljesen figyelmen kívül hagyja számos tagállam és európai parlamenti képviselő határozott ellenző véleményét is a kérdésben, hiszen nem lehet elvenni a jogot és a lehetőséget a kisebb és nem a liberális fősodorhoz tartozó országoktól, hogy saját érdekeiket megjeleníthessék az európai külpolitikai döntéshozatal során.
Az Európai Parlamentnek nem ilyen mélyen megosztó kérdésekkel kellene foglalkoznia az országok közötti szolidaritást igénylő világjárvány kellős közepén, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaként a végszavazásnál tartózkodtam.

Eiropas vēlēšanu izvērtēšana (A9-0211/2020 - Pascal Durand) HU

25-11-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Állampolgárságunkból fakadó uniós polgárságunk egyik legfontosabb jogosítványa, hogy részt vehetünk az európai parlamenti választásokon, amely kaput nyit a demokratikus képviseletünkhöz az európai politikai térben. Ebből kifolyólag üdvözlendő a témában folytatott önreflexió.
A hivatkozott jelentés azonban nem önértékelés, hanem ideológiai töltetű dokumentum, trójai faló, amely a tagállamok rovására egyfajta föderatív Európai Unió előképét kívánja megágyazni, olyan területeken tesz javaslatokat, amelyeken a döntéshozatal joga a tagállamokat illeti meg. A tagállamok a szerződések urai, ők jogosultak dönteni intézményi kérdésekben. Nem elfogadható, hogy miközben az Európai Parlament saját jogszerű működésével kapcsolatban kétségek merülhetnek fel, az Európai Parlament olyan területeken fogalmaz meg javaslatokat, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak.
A szöveg ráadásul számos gyakorlatban nem megvalósítható törekvést tartalmaz. A javaslatok átültetése megingatná a gondosan kialakított intézményi egyensúlyt, amelyben a tagállamoknak fontos szerepük van. Nem tudok olyan dokumentumot támogatni, amely nem a realitásokra épül, és amely a tagállamok jogosítványainak csorbítására törekszik.
Ahhoz, hogy Európa erős legyen, az kell, hogy valódi sokszínűség valósuljon meg az európai közéleti viták során, érdemi véleménycserék kellenek, nem lehet irányított folyamatokkal a valódi párbeszédet félretolni, igazi vita nélkül eldönteni lényegi kérdéseket. Sajnos a jelen jelentés kidolgozása során ez az elvárás nem valósult meg.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg