Please fill this field
Norbert NEUSER Norbert NEUSER
Norbert NEUSER

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Boppard

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Norbert NEUSER

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par 2018. gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg