Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa

Locekle

Vācija - DIE LINKE. (Vācija)

8. sasaukums Cornelia ERNST

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Locekle
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Prezidija locekle
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Prezidija locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Vācija)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Irānu

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Irānu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Aizstājēja

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

05-12-2018 LIBE_AD(2018)630530 PE630.530v02-00 LIBE
Sophia in 't VELD

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)

08-11-2018 LIBE_AD(2018)625435 PE625.435v02-00 LIBE
Soraya POST

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu

19-10-2018 LIBE_AD(2018)625438 PE625.438v02-00 LIBE
Soraya POST

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par metamfetamīna izgatavošanu no medikamentiem, kas satur pseidoefedrīnu

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Zaudējis spēku
Kateřina KONEČNÁ Enrico GASBARRA Petr JEŽEK Pavel TELIČKA Martina DLABAJOVÁ Olga SEHNALOVÁ Miloslav RANSDORF Jiří MAŠTÁLKA Cornelia ERNST Bas EICKHOUT Michaela ŠOJDROVÁ Dita CHARANZOVÁ
Sākuma datums : 08-06-2015
Zaudē spēku : 08-09-2015
Parakstītāju skaits : 52 - 09-09-2015

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg