Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa

Locekle

Vācija - DIE LINKE. (Vācija)

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Cornelia ERNST

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg