Please fill this field
Birgit SIPPEL Birgit SIPPEL
Birgit SIPPEL

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Bochum

Sākums Birgit SIPPEL

Priekšsēdētāja vietniece

AIDA
Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Locekle

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
DMAS
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Aizstājēja

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
DMAG
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās

Deputāta darbība pēdējā laikā

Stāvoklis ES digitālā Covid sertifikāta noteikumu īstenošanā (debates) DE

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-171-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Ženēvas Konvencijas 70. gadadiena (debates) DE

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-287-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (debates) DE

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-331-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg