Please fill this field
Lena DÜPONT Lena DÜPONT
Lena DÜPONT

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Dortmund

9. sasaukums Lena DÜPONT

Politiskās grupas

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Biedrs

  • 02-07-2019 ... : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Aizstājēja

  • 02-07-2019 ... : Reģionālās attīstības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Japānu

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg