Please fill this field
Lena DÜPONT Lena DÜPONT
Lena DÜPONT

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Dortmund

Sākums Lena DÜPONT

Locekle

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
D-ME
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Aizstājēja

REGI
Reģionālās attīstības komiteja
AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Deputāta darbība pēdējā laikā

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma (debates) EN

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-122-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg