Meklēt kopsavilkumu tabulā

Deputātu saraksts pa dalībvalstīm un politiskajām grupām

Valsts ETP S&D Renew Zaļie/EBA ID EKR Kreisie NI Kopā
Beļģija 4 3 4 3 3 3 1 21
Bulgārija 7 5 3 2 17
Čehija 5 1 5 3 2 4 1 21
Dānija 1 3 6 2 1 1 14
Vācija 30 16 7 25 9 1 5 3 96
Igaunija 1 2 3 1 7
Īrija 5 2 2 4 13
Grieķija 7 2 1 1 6 4 21
Spānija 13 21 9 3 4 6 3 59
Francija 8 6 24 12 19 6 4 79
Horvātija 4 4 1 1 2 12
Itālija 11 17 3 4 24 8 9 76
Kipra 2 2 2 6
Latvija 2 2 1 2 1 8
Lietuva 4 2 1 2 1 1 11
Luksemburga 2 1 2 1 6
Ungārija 1 5 2 13 21
Malta 2 4 6
Nīderlande 6 6 7 3 1 5 1 29
Austrija 7 5 1 3 3 19
Polija 16 7 1 1 27 52
Portugāle 7 9 1 4 21
Rumānija 14 10 8 1 33
Slovēnija 4 2 2 8
Slovākija 4 3 4 1 2 14
Somija 3 2 3 3 2 1 14
Zviedrija 6 5 3 3 3 1 21
ES 176 145 103 71 65 64 39 42 705