Meklēt kopsavilkumu tabulā

Deputātu saraksts pa dalībvalstīm un politiskajām grupām

Valsts ETP S&D Renew Zaļie/EBA EKR ID Kreisie NI Kopā
Beļģija 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Bulgārija 7 5 3 2 17
Čehija 5 1 5 3 4 2 1 21
Dānija 1 3 6 2 1 1 14
Vācija 30 16 7 25 1 9 5 3 96
Igaunija 1 2 3 1 7
Īrija 5 2 2 4 13
Grieķija 7 1 1 1 5 6 21
Spānija 13 21 9 4 4 5 3 59
Francija 8 7 23 12 18 6 5 79
Horvātija 4 4 1 1 2 12
Itālija 11 16 3 3 9 24 10 76
Kipra 2 2 2 6
Latvija 3 2 1 1 1 8
Lietuva 4 2 1 2 1 1 11
Luksemburga 2 1 2 1 6
Ungārija 1 5 2 13 21
Malta 2 4 6
Nīderlande 6 6 7 3 5 1 1 29
Austrija 7 5 1 3 3 19
Polija 16 7 1 1 27 52
Portugāle 7 9 1 4 21
Rumānija 14 10 7 1 1 33
Slovēnija 4 2 2 8
Slovākija 4 3 4 1 2 14
Somija 3 2 3 3 2 1 14
Zviedrija 6 5 3 3 3 1 21
ES 177 143 101 72 66 61 37 48 705