Anthea McINTYRE : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel 

Sostitut 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

L-aħħar attivitajiet 

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt