Eric ANDRIEU : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur 

Sostitut 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt