Please fill this field
Yana TOOM Yana TOOM
Yana TOOM

Grupp Renew Europe

Membru

l-Estonja - Eesti Keskerakond (l-Estonja)

Data tat-twelid : , Tallinn

It-tmien leġiżlatura Yana TOOM

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eesti Keskerakond (l-Estonja)

Membri

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut

 • 14-07-2014 / 26-05-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro

29-09-2017 EMPL_AD(2017)606272 PE606.272v02-00 EMPL
Yana TOOM

OPINJONI dwar il-Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

17-02-2016 CULT_AD(2016)572998 PE572.998v02-00 CULT
Yana TOOM

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (A8-0382/2018 - Laura Agea) EN

27-03-2019

I voted in favour of the Parliament’s proposal on amendments to the Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work. The EU had to respond quickly to new research data to minimise the health risks for Europeans. I also believe that Member States can take on even more ambitious tasks and set even stricter rules in this area.

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN

26-03-2019

. ‒ Articles 11 and 13 of this Directive will breach human rights by creating obstacles in the way we seek, receive and impart information.
While we can all agree that the rights of creators need to be protected, the text of the Directive is not balanced.
The impact on fundamental rights will be high and there are no guarantees that creators will actually benefit from this.
It is unfortunate that after the long process, the European Parliament has failed to adopt alternative solutions, which were offered more than once.
I have always been a strong opponent of this Directive and have also this time voted against.

Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana (B8-0212/2019) EN

26-03-2019

I fully support the resolution. In the EU, 15 million people of African descent are subjected to racism, discrimination and xenophobia on a daily basis. We need both the EU institutions and the Member States to fight ethnic discrimination and hate crime and to promote active participation of people of African descent in political, social and economic life and to support all kind of strategies for their social inclusion and integration. Police and other law enforcement agencies shall end the practices of racial or ethnic profiling in their work.

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-ħolqien u l-promozzjoni ta' Karta tal-Ivjaġġar Ewropea

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Waqgħet
Brian HAYES Dieter-Lebrecht KOCH Izaskun BILBAO BARANDICA Ivo VAJGL Roberta METSOLA Yana TOOM Alberto CIRIO Claudia ȚAPARDEL Isabella DE MONTE Deirdre CLUNE José BLANCO LÓPEZ Patricija ŠULIN Tom VANDENKENDELAERE
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 43 - 25-01-2017

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar l-iskema ta' migrazzjoni tal-Karta l-Blu tal-UE

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Waqgħet
Deirdre CLUNE Marian HARKIN David CASA Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Renate WEBER Brian HAYES Yana TOOM Claudia ȚAPARDEL Salvatore Domenico POGLIESE
Data tal-ftuħ : 06-06-2016
Data ta’ għeluq : 06-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 29 - 07-09-2016

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-promozzjoni tal-kultura Ewropea

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Waqgħet
Maite PAGAZAURTUNDÚA Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Yana TOOM Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 86 - 28-07-2016

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg