Marie-Christine
ARNAUTU

Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Marie-Christine ARNAUTU

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-mobilità militari

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

OPINJONI dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa

02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249 PE601.249v02-00 TRAN
Gesine MEISSNER

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, ir-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

05-05-2017 TRAN_AD(2017)597693 PE597.693v02-00 TRAN
Wim van de CAMP

OPINJONI dwar aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva

12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749 PE597.749v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) għas-sena finanzjarja 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595599 PE595.599v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595619 PE595.619v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595647 PE595.647v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

OPINJONI Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500 PE585.500v02-00 TRAN
Jens NILSSON

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808 PE585.808v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

OPINJONI dwar ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd

18-10-2016 TRAN_AD(2016)585780 PE585.780v02-00 TRAN
István UJHELYI

OPINJONI dwar l-istrateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass

07-09-2016 TRAN_AD(2016)583876 PE583.876v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

01-09-2016 TRAN_AD(2016)584223 PE584.223v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

OPINJONI dwar strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin

25-05-2016 TRAN_AD(2016)575341 PE575.341v02-00 TRAN
Daniela AIUTO