Marie-Christine
ARNAUTU

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Marie-Christine ARNAUTU

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa

02-02-2017 A8-0021/2017 PE589.131v02-00 TRAN
Pavel TELIČKA

RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE

28-11-2016 A8-0338/2016 PE585.776v04-00 TRAN
Gesine MEISSNER

REPORT dwar l-isfruttament tal-potenzjal tat-trasport tal-passiġġieri fuq l-ilma

19-10-2016 A8-0306/2016 PE583.867v02-00 TRAN
Keith TAYLOR