Please fill this field
Marie-Christine ARNAUTU Marie-Christine ARNAUTU
Marie-Christine ARNAUTU
Franza

Data tat-twelid : , Paris

It-tmien leġiżlatura Marie-Christine ARNAUTU

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Membri mhux affiljati
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Franza)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Franza)

Membri

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Sostitut

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 28-08-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-mobilità militari

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR

28-03-2019

La mobilité des étudiants est une bonne chose, mais le cadre de ce programme est trop large à mes yeux et je regrette le quasi triplement du budget. Je considère au contraire que le programme gagnerait en efficacité en se concentrant sur un nombre restreint d’objectifs plutôt que de devenir un programme fourre-tout, conduisant jusqu’à une utilisation des fonds à destination des migrants par exemple, ce qui est un dévoiement scandaleux du programme Erasmus.
Pour toutes ces raisons, je me suis abstenue.

It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) FR

28-03-2019

L’idée sous-jacente à ce texte, à savoir d’orienter les investissements de l’UE vers des activités durables est intéressante, mais il ressort de la lecture une multiplication de procédures qui rendent la disposition quasi inapplicable. Aussi je ne peux y souscrire et j'ai voté contre.

Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) FR

28-03-2019

Ce rapport vise à renforcer encore davantage les pouvoirs de l’UE dans le domaine militaire alors que celui-ci devrait rester de la compétence des États Membres. J’ai donc voté contre.

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali

Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar id-Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Waqgħet
Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Sylvie GODDYN Matteo SALVINI Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Edouard FERRAND Jean-François JALKH Salvatore CICU Philippe LOISEAU
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar is-Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Waqgħet
Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Sylvie GODDYN Matteo SALVINI Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Edouard FERRAND Jean-François JALKH Salvatore CICU Philippe LOISEAU
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar l-istatus protett ta' Canis lupus

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Waqgħet
Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Matteo SALVINI Louis ALIOT Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Edouard FERRAND Jean-François JALKH Salvatore CICU Philippe LOISEAU
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 15 - 13-03-2017

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.