Jean
ARTHUIS

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Jean ARTHUIS

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar il-kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro

13-02-2017 A8-0038/2017 PE582.210v02-00 BUDG ECON
Pervenche BERÈS Reimer BÖGE