Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Membru

ir-Rumanija - Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)

Data tat-twelid : , Berești - Galați

Dar Maria GRAPINI

Viċi President

IMCO
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Membru

AFCO
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
DEPA
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Sostitut

CONT
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
TRAN
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
D-MD
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
D-JP
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun

L-aħħar attivitajiet

Assistenza makrofinanzjarja lis-sħab tat-tkabbir u tal-viċinat fil-kuntest tal-kriżi tal-pandemija tal-COVID-19 RO

15-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Este prioritar să ajutăm de urgență țările vecine care se confruntă cu provocările pe care le prezintă situația COVID. Am stabilit întotdeauna că distribuția AMF trebuie făcută cu maximă transparență și condiționalitate din partea țării beneficiare pentru ca banii să fie cheltuiți în conformitate cu angajamentele de bună guvernare. De la Comisie, Consiliu și alături de alți creditori internaționali, am încercat întotdeauna să ne asigurăm că banii sunt întotdeauna repartizați pentru a realiza investiții durabile și conduse de oameni - am subliniat, de asemenea, că PE nu ar trebui niciodată presat pentru a accepta pur și simplu propunerile MAE pentru că timpul apasă.
Cu toate acestea, în acest caz, având în vedere situația COVID, aceasta este cu adevărat și, prin urmare, am susținut în mod excepțional utilizarea procedurii de urgență, motiv pentru care am votat acest raport.

Miżuri temporanji dwar l-operat ta' servizzi tal-ajru RO

15-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Pandemia de COVID-19 cauzează o puternică încetinire a economiei, din cauza scăderii bruște a cererii și din cauza măsurilor publice luate pentru limitarea răspândirii pandemiei.
Gravitatea consecințelor va depinde atât de durata pandemiei, cât și de măsurile de salvare și de redresare luate la nivel european și național. În special, pandemia are un impact major asupra sectorului aviației. Dacă nu se iau măsuri, criza de lichidități din sectorul aviației poate duce la insolvențe în scurt timp.
Aviația este unul dintre cele sectoarele cele mai lovite de această criză, însă are o importanță strategică pentru Uniune, contribuind în mod vital la ansamblul economiei UE și la ocuparea forței de muncă în Europa.
În contextul aceste situații imprevizibile este necesară modificarea normelor comune privind acordarea de licențe transportatorilor aerieni, măsurile de urgență, prelungirea perioadei în care furnizorii de servicii de handling la sol își pot desfășura activitatea pe aeroporturile din Uniune, introducerea unei proceduri de urgență pentru selectarea furnizorilor de servicii de handling la sol în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Aceste modificări au menirea de a susține sectorul aviației să facă față mai ușor acestei crize și șocurilor economice cu care se confruntă, de aceea am votat această propunere.

Miżuri temporanji li jikkonċernaw il-validità ta' ċertifikati u liċenzji (omnibus) RO

15-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Obiectivul prezentului proiect de regulament este de a stabili măsuri specifice și temporare aplicabile reînnoirii și prelungirii perioadei de valabilitate a anumitor certificate, licențe și autorizații, precum și amânării anumitor verificări și formări periodice, ca răspuns la circumstanțele extraordinare cauzate de pandemia de COVID-19 în domeniul transportului rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare, precum și în domeniul securității maritime.
Criza provocată de pandemia de CODVID-19 a creat circumstanțe extraordinare care afectează activitățile normale ale autorităților competente din statele membre și activitatea întreprinderilor de transport în ceea ce privește formalitățile administrative care trebuie îndeplinite în diferite sectoare de transport. Circumstanțele respective nu ar fi putut fi anticipate în mod rezonabil în momentul adoptării legislației Uniunii în acest domeniu.
Ca urmare a măsurilor publice care au devenit necesare în contextul pandemiei de COVID-19, în numeroase cazuri, operatorii de transport și alte persoane interesate nu sunt în măsură să îndeplinească formalitățile sau procedurile necesare pentru a se conforma anumitor dispoziții din dreptul Uniunii referitoare la reînnoirea, prelungirea sau menținerea valabilității certificatelor, a licențelor sau a autorizațiilor, de aceea este nevoie de stabilirea unor măsuri specifice și temporare în acest cotext, motiv pentru care am votat această propunere.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg