Marco
AFFRONTE

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Marco AFFRONTE

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar id-diplomazija dwar il-klima

26-06-2018 A8-0221/2018 PE616.683v02-00 AFET ENVI
Jo LEINEN Arne LIETZ

RAPPORT Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa

18-07-2016 A8-0234/2016 PE576.833v02-00 PECH
Isabelle THOMAS

RAPPORT Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi

30-09-2015 A8-0275/2015 PE557.269v03-00 ENVI
Gilles PARGNEAUX