Please fill this field
Marco AFFRONTE Marco AFFRONTE
Marco AFFRONTE
l-Italja

Data tat-twelid : , Rimini

It-tmien leġiżlatura Marco AFFRONTE

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (l-Italja)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (l-Italja)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (l-Italja)

Membri

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Sajd
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Sajd

Sostitut

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku

03-08-2015 ENVI_AD(2015)557240 PE557.240v03-00 ENVI
Marco AFFRONTE

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi projbizzjoni fuq is-sajd bix-xbieki tas-sajd bl-għeżula tat-tisqif, u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 812/2014, (KE) Nru 2187/2005 u (KE) Nru 1967/2006 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 894/97

30-01-2015 ENVI_AD(2015)539866 PE539.866v03-00 ENVI
Marco AFFRONTE

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

OPINJONI dwar ir-rwol tar-reġjuni u l-ibliet tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tas-COP 21 dwar it-tibdil fil-klima

24-11-2017 ENVI_AD(2017)607983 PE607.983v02-00 ENVI
Gilles PARGNEAUX

OPINJONI dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa

27-04-2017 PECH_AD(2017)599804 PE599.804v02-00 PECH
Ricardo SERRÃO SANTOS

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM

Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar kunsiderazzjoni mill-ġdid rigward jekk għandhiex tinbena l-linja ferrovjarja ġdida ta' veloċità kbira bejn Lyon u Turin

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Waqgħet
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 43 - 25-01-2017

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar l-immappjar internazzjonali ta' rqajja' ta' skart li jżommu f'wiċċ l-ilma

12-09-2016 P8_DCL(2016)0093 Waqgħet
Alain CADEC Werner KUHN Norica NICOLAI Angélique DELAHAYE Ricardo SERRÃO SANTOS Remo SERNAGIOTTO Marco AFFRONTE Simona BONAFÈ Liadh NÍ RIADA Linnéa ENGSTRÖM
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 86 - 13-12-2016

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar it-tnaqqis ta' tniġġis mill-mikroplastika

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Waqgħet
Catherine BEARDER Françoise GROSSETÊTE Kathleen VAN BREMPT Margrete AUKEN Gerben-Jan GERBRANDY Brian HAYES Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Marco AFFRONTE José Inácio FARIA Linnéa ENGSTRÖM
Data tal-ftuħ : 01-02-2016
Data ta’ għeluq : 01-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 340 - 02-05-2016

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.