Please fill this field
Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Membru

il-Belġju - Parti Socialiste (il-Belġju)

Data tat-twelid : , Mons

It-tmien leġiżlatura Maria ARENA

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (il-Belġju)

Membri

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Sostitut

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 17-09-2014 / 17-01-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar "Wara r-Rebbiegħa Għarbija: it-triq 'il quddiem għar-reġjun tal-MENA

24-01-2019 FEMM_AD(2019)630494 PE630.494v02-00 FEMM
Maria ARENA

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea

03-10-2018 FEMM_AD(2018)623821 PE623.821v03-00 FEMM
Maria ARENA

OPINJONI dwar il-ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti

26-04-2018 INTA_AD(2018)616682 PE616.682v02-00 INTA
Maria ARENA

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa

06-11-2018 INTA_AD(2018)627014 PE627.014v02-00 INTA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)

29-06-2018 EMPL_AD(2018)620734 PE620.734v02-00 EMPL
Heinz K. BECKER

OPINJONI dwar il-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni fid-dinja, inkluż il-ħtif tal-art

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616843 PE616.843v02-00 FEMM
Florent MARCELLESI

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi minuri

Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 130a u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri

Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-ħtieġa għal imġiba responsabbli tal-kumpaniji fir-rigward tal-investiment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Waqgħet
Monika SMOLKOVÁ Vladimír MAŇKA Marc TARABELLA Boris ZALA Pavel POC Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Derek VAUGHAN Tomáš ZDECHOVSKÝ Elly SCHLEIN Maria ARENA Jude KIRTON-DARLING Agnes JONGERIUS Kostas CHRYSOGONOS Patricija ŠULIN
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 103 - 13-03-2017

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar traineeships bla ħlas u ta' kwalità baxxa

11-04-2016 P8_DCL(2016)0031 Waqgħet
Siôn SIMON Jutta STEINRUCK Sylvie GUILLAUME Evelyn REGNER Tamás MESZERICS Tiziana BEGHIN Laura AGEA Brando BENIFEI Maria ARENA Edouard MARTIN
Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 146 - 12-07-2016

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar id-donazzjoni ta' ikel mhux mibjugħ u tajjeb għall-konsum lill-istituti tal-karità

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Adottata
Hugues BAYET Neena GILL Kathleen VAN BREMPT David CASA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Marc TARABELLA Younous OMARJEE Victor NEGRESCU Patrick LE HYARIC José BOVÉ Mariya GABRIEL Karima DELLI Eva JOLY Sylvie GUILLAUME Virginie ROZIÈRE Biljana BORZAN Pascal DURAND Petr JEŽEK Angélique DELAHAYE Guillaume BALAS Marco VALLI Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Simona BONAFÈ Stanisław OŻÓG Maria ARENA Anneliese DODDS Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Nikos ANDROULAKIS
Data tal-ftuħ : 14-10-2015
Data ta’ għeluq : 14-01-2016
Adottata (data) : 14-01-2016
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2016)01-18(ANN-1)
Numru ta’ firmatarji : 388 - 15-01-2016

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg