Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Grupp Renew Europe

Membru

l-Estonja - Eesti Reformierakond (l-Estonja)

Data tat-twelid : , Tallinn

It-tmien leġiżlatura Urmas PAET

Gruppi politiċi

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Eesti Reformierakond (l-Estonja)

Membri

 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Baġits
 • 12-11-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Baġits
 • 02-07-2018 / 12-09-2018 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina
 • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Sostitut

 • 04-11-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 04-11-2014 / 25-06-2018 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina
 • 04-11-2014 / 25-06-2018 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 18-03-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 18-03-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 28-04-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 28-04-2015 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 27-02-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 25-06-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għas-Sigurtà Interna

22-11-2018 BUDG_AD(2018)626955 PE626.955v02-00 BUDG
Urmas PAET

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Kummissjoni u aġenziji eżekuttivi

23-01-2019 AFET_AD(2019)630541 PE630.541v02-00 AFET
Neena GILL

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

23-01-2019 AFET_AD(2019)630542 PE630.542v02-00 AFET
Neena GILL

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali

12-12-2018 BUDG_AD(2018)626927 PE626.927v03-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi minuri

Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 130a u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) ET

16-04-2019

Toetasin. Rändearvud muutuvad pidevalt, seetõttu on tõelisest olukorrast arusaamiseks vaja statistilisi andmeid, et seeläbi võtta vajalikke samme puuduste kõrvaldamiseks ning edasise tegevuse planeerimiseks.

L-adeżjoni tal-UE mal-Att ta' Ġinevra dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) ET

16-04-2019

Toetasin. Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mille tulemusel on rahvusvahelistel organisatsioonidel võimalik saada lepinguosaliseks.

L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) ET

16-04-2019

Toetasin. Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mille tulemusel on rahvusvahelistel organisatsioonidel võimalik saada lepinguosaliseks. Resolutsioon võimaldab ELil paremini rahvusvahelisel tasandil geograafiliste tähiste positsiooni kindlustada ja tugevamalt kaitsta oma kultuuripärandit.

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali

Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg