Carlos COELHO : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (il-Portugall)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ksur tad-drittijiet fundamentali tad-detenuti fl-Unjoni Ewropea  
- P7_DCL(2011)0006 - Waqgħet  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Data tal-ftuħ : 14-02-2011
Data ta’ għeluq : 16-05-2011
Numru ta’ firmatarji : 140 - 17-05-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar INDECT (sistema ta’ informazzjoni intelliġenti li tappoġġja l-osservazzjoni, it-tiftix u s-skoperta tas-sigurtà taċ-ċittadini f’ambjent urban)  
- P7_DCL(2010)0082 - Waqgħet  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Data tal-ftuħ : 10-11-2010
Data ta’ għeluq : 17-02-2011
Numru ta’ firmatarji : 177 - 17-02-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-dikjarazzjoni ta' Sena Ewropea tat-Turiżmu tal-Inbid  
- P7_DCL(2009)0062 - Waqgħet  
Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Data tal-ftuħ : 11-11-2009
Data ta’ għeluq : 25-02-2010
Numru ta’ firmatarji : 90 - 26-02-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji