Roberta
ANGELILLI

Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Roberta ANGELILLI

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINION on protecting children in the digital world EN

25-07-2012 LIBE_AD(2012)491241 PE491.241v02-00 LIBE
Anna HEDH

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jdaħħal fis-seħħ koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali

29-11-2010 LIBE_AD(2010)452553 PE452.553v02-00 LIBE
Evelyne GEBHARDT