Roberta
ANGELILLI

Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Roberta ANGELILLI

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa

14-01-2014 LIBE_AD(2014)524504 PE524.504v02-00 LIBE
Roberta ANGELILLI

OPINJONI dwar "L-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli"

30-05-2013 FEMM_AD(2013)508138 PE508.138v02-00 FEMM
Roberta ANGELILLI