Roberta
ANGELILLI

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Roberta ANGELILLI

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215