Roberta
ANGELILLI

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Roberta ANGELILLI

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-libertà tal-minoranzi u l-popli oppressi

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Waqgħet
Roberta ANGELILLI Carlo CASINI Edward MCMILLAN-SCOTT László SURJÁN David CASA Alfredo ANTONIOZZI Marc TARABELLA Lara COMI Silvia COSTA Ramon TREMOSA i BALCELLS Niccolò RINALDI
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 38 - 14-04-2014

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar it-titjib tad-dijanjożi bikrija tal-mard kardjovaskulari fost in-nisa

13-01-2014 P7_DCL(2014)0003 Waqgħet
Danuta JAZŁOWIECKA Ria OOMEN-RUIJTEN Christa KLASS Roberta ANGELILLI Jean LAMBERT Edit BAUER Antonyia PARVANOVA Elisabeth MORIN-CHARTIER Verónica LOPE FONTAGNÉ Elena BĂSESCU Licia RONZULLI Kinga GÖNCZ Antigoni PAPADOPOULOU
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 151 - 14-04-2014

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar disturbi assoċjati mad-dieta

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Waqgħet
Roberta ANGELILLI Cristiana MUSCARDINI Jean LAMBERT Patrizia TOIA Antonyia PARVANOVA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara MATERA Erminia MAZZONI Silvia COSTA Niccolò RINALDI Mikael GUSTAFSSON
Data tal-ftuħ : 09-12-2013
Data ta’ għeluq : 09-03-2014
Numru ta’ firmatarji : 68 - 10-03-2014

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-ħarsien tad-dritt tal-ulied minorenni li jkollhom relazzjoni sinifikanti maż-żewġ ġenituri, anke jekk dawn ikunu separati jew divorzjati legalment

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Waqgħet
Matteo SALVINI Francesco Enrico SPERONI Cristiana MUSCARDINI Roberta ANGELILLI Viorica DĂNCILĂ Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Marco SCURRIA Magdi Cristiano ALLAM Lorenzo FONTANA Giancarlo SCOTTÀ Oreste ROSSI Mara BIZZOTTO Claudio MORGANTI Marlene MIZZI
Data tal-ftuħ : 21-10-2013
Data ta’ għeluq : 21-01-2014
Numru ta’ firmatarji : 54 - 23-01-2014

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar l-enfasi fuq id-dimensjoni globali tal-ġlieda kontra l-kontenut onlajn b'abbuż sesswali tat-tfal

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Waqgħet
Emma McCLARKIN Roberta ANGELILLI Richard HOWITT Timothy KIRKHOPE Mary HONEYBALL Gay MITCHELL Iva ZANICCHI Seán KELLY Maria da Graça CARVALHO Silvia COSTA Vicky FORD Diane DODDS
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 135 - 26-02-2014

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar is-sena Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja

22-10-2012 P7_DCL(2012)0032 Adottata
Marian HARKIN Roberta ANGELILLI Elisabeth MORIN-CHARTIER Jutta STEINRUCK
Data tal-ftuħ : 22-10-2012
Data ta’ għeluq : 07-02-2013
Adottata (data) : 07-02-2013
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2013)03-11(ANN-1)
Numru ta’ firmatarji : 388 - 07-02-2013

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-ħolqien ta' Ġurnata Ewropea kontra l-ibbuljar u l-vjolenza fl-iskejjel

10-09-2012 P7_DCL(2012)0028 Adottata
Georgios KOUMOUTSAKOS Roberta ANGELILLI Alexander Nuno PICKART ALVARO Maria BADIA i CUTCHET Keith TAYLOR
Data tal-ftuħ : 10-09-2012
Data ta’ għeluq : 17-01-2013
Adottata (data) : 17-01-2013
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2013)02-04(ANN-2)
Numru ta’ firmatarji : 385 - 17-01-2013

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar li d-data tat-13 ta’ Diċembru tiġi stabbilita bħala l-Jum Ewropew kontra l-abbuż sesswali tat-tfal

12-03-2012 P7_DCL(2012)0013 Waqgħet
Tanja FAJON Roberta ANGELILLI Cecilia WIKSTRÖM
Data tal-ftuħ : 12-03-2012
Data ta’ għeluq : 14-06-2012
Numru ta’ firmatarji : 132 - 14-06-2012

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar l-appoġġ ta’ Jum Internazzjonali tat-Bniet

26-09-2011 P7_DCL(2011)0039 Adottata
Véronique MATHIEU HOUILLON Roberta ANGELILLI Jean LAMBERT Edite ESTRELA Katarína NEVEĎALOVÁ
Data tal-ftuħ : 26-09-2011
Data ta’ għeluq : 09-01-2012
Adottata (data) : 15-12-2011
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2011)12-15(ANN-1)
Numru ta’ firmatarji : 404 - 15-12-2011

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-ġlieda kontra l-insegwiment malizzjuż

20-09-2010 P7_DCL(2010)0072 Waqgħet
Elizabeth LYNNE Roberta ANGELILLI Raül ROMEVA i RUEDA Tanja FAJON
Data tal-ftuħ : 20-09-2010
Data ta’ għeluq : 20-12-2010
Numru ta’ firmatarji : 139 - 20-12-2010