Please fill this field
Roberta ANGELILLI Roberta ANGELILLI
Roberta ANGELILLI
l-Italja

Data tat-twelid : , Roma

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Roberta ANGELILLI

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (l-Italja)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (l-Italja)

Viċi President

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Parlament Ewropew
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Ewropew

Membri

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Bureau
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Bureau
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Sostitut

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa

14-01-2014 LIBE_AD(2014)524504 PE524.504v02-00 LIBE
Roberta ANGELILLI

OPINJONI dwar "L-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli"

30-05-2013 FEMM_AD(2013)508138 PE508.138v02-00 FEMM
Roberta ANGELILLI

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINION on protecting children in the digital world EN

25-07-2012 LIBE_AD(2012)491241 PE491.241v02-00 LIBE
Anna HEDH

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jdaħħal fis-seħħ koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali

29-11-2010 LIBE_AD(2010)452553 PE452.553v02-00 LIBE
Evelyne GEBHARDT

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-libertà tal-minoranzi u l-popli oppressi

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Waqgħet
Roberta ANGELILLI Carlo CASINI Edward MCMILLAN-SCOTT László SURJÁN David CASA Alfredo ANTONIOZZI Marc TARABELLA Lara COMI Silvia COSTA Ramon TREMOSA i BALCELLS Niccolò RINALDI
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 38 - 14-04-2014

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar it-titjib tad-dijanjożi bikrija tal-mard kardjovaskulari fost in-nisa

13-01-2014 P7_DCL(2014)0003 Waqgħet
Danuta JAZŁOWIECKA Ria OOMEN-RUIJTEN Christa KLASS Roberta ANGELILLI Jean LAMBERT Edit BAUER Antonyia PARVANOVA Elisabeth MORIN-CHARTIER Verónica LOPE FONTAGNÉ Elena BĂSESCU Licia RONZULLI Kinga GÖNCZ Antigoni PAPADOPOULOU
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 151 - 14-04-2014

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar disturbi assoċjati mad-dieta

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Waqgħet
Roberta ANGELILLI Cristiana MUSCARDINI Jean LAMBERT Patrizia TOIA Antonyia PARVANOVA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara MATERA Erminia MAZZONI Silvia COSTA Niccolò RINALDI Mikael GUSTAFSSON
Data tal-ftuħ : 09-12-2013
Data ta’ għeluq : 09-03-2014
Numru ta’ firmatarji : 68 - 10-03-2014

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.