Jessica STEGRUD : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro 

Sostitut 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt