Please fill this field
Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

Membru

l-Iżvezja - Moderaterna (l-Iżvezja)

Data tat-twelid : , Varberg

Dar Jörgen WARBORN

Membru

INTA
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
DMER
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur
DLAT
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

Sostitut

BUDG
Kumitat għall-Baġits
TRAN
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
AIDA
Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali
D-CN
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

L-aħħar attivitajiet

Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-UE (dibattitu) SV

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-139-0000)
Kontributi għal dibattiti plenarji

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

EU behöver satsa på gemensamma utmaningar, såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat, därför välkomnar också Moderaterna parlamentets satsningar inom forskning och innovation, digitalisering, hälsa, samt gemensamma åtgärder för migration inom ramen för årsbudgeten 2021. Däremot måste sådana satsningar också åtföljas av neddragningar inom t.ex. regional- och jordbruksstöd. Vi kan också konstatera att den föreslagna totala ökningen inte längre är relevant i och med den nyligen överenskomna långtidsbudgeten för perioden 2021 - 2027. Med vår röst tar vi ansvar för att EU ska kunna ha en konkurrenskraftig budget, och vi kommer fortsätta våra ansträngningar för en effektiv budget med kloka prioriteringar, därför valde vi att rösta för resolutionen.

L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främjande av kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva ”feministisk utrikespolitik”. Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Fuq in-NEWSHUB tal-PE

I want a trade policy that can both handle the #COVID19 crisis short-term & build future competitiveness. We can’t close ourselves to the world. Free trade lifts people from poverty & enable companies to grow & create jobs. We need to stand up for free, open, rules-based trade

Now we’re setting the tone for future of EU trade. I debate trade policy review with EVP @VDombrovskis in #EPlenary ca 12.00: https://t.co/8YAbPKFsPy  Some opportunities: ↗️New #US administration ↗️#Brexit soon behind us ↗️New #WTO leadership ↗️#RCEP shows appetite for big FTAs

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg