Please fill this field
Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Grupp Renew Europe

Membru

il-Kroazja - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (il-Kroazja)

Data tat-twelid : , Koper

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Valter FLEGO

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (B9-0192/2020) HR

19-06-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o ponovnom pokretanju istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa budući da je češki glavni javni tužitelj nedavno ponovno otvorio kaznenu istragu protiv češkog premijera Andreja Babiša, koja je prvotno otvorena nakon izvješća OLAF-a o nepravilnoj upotrebi subvencija EU-a namijenjenih malim poduzećima.
Ta je istraga obustavljena dvije godine kasnije. Istražni postupak je pokrenut jer je poduzeće u njegovom vlasništvu (Agrofert) u okviru projekta „Rodino gnijezdo” umjetno osnovao poduzeće srednje veličine, koje je ostalo pod njegovom kontrolom, kako bi dobio sredstva namijenjena malim i srednjim poduzećima u ukupnom iznosu od oko 2 milijuna EUR-a.

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2019. godinu jer je za stabilniju, konkurentniju i konvergentnu ekonomsku i monetarnu uniju potrebna stabilna bankovna unija i razvijenija i sigurna unija tržišta kapitala te uspostava proračunskog instrumenta.
Dovršenje bankarske unije ključan je doprinos međunarodnoj percepciji eura i njegovoj većoj ulozi na globalnim tržištima. Najznačajniji napredak postignut u provedbi bankovne unije ogleda se u smanjenja rizika, ali potreban je daljnji napredak u pogledu podjele rizika i smanjenja rizika kako bi se odgovorilo na izazove koji ostaju u određenim institucijama.

Is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HR

19-06-2020

Glasao sam za Preporuku Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Istočnom partnerstvu, uoči sastanka na vrhu u lipnju 2020. jer se njome potiču zemlje Istočnog partnerstva (Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruzija, Moldova i Ukrajina) da nastave stremiti prema trajnom poticanju učinkovite suradnje, intenzivnog dijaloga i bliskog partnerstva.
Ovim oblikom suradnje se jačaju transformacijski procesi i podupiru reforme koje donose pozitivne političke, društvene, gospodarske i pravne promjene u zemljama Istočnog partnerstva.

Il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HR

19-06-2020

Glasao sam za Preporuku Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zapadnom Balkanu, nakon sastanka na vrhu 2020. jer se njome želi ojačati europsku perspektivu zemalja zapadnog Balkana i poboljšati proces pristupanja.
U tom procesu mora se osigurati jačanje temeljnih vrijednosti i vladavina prava, što će dovesti do održive demokratske, gospodarske i ekološke preobrazbe i socijalne konvergencije. Sve to osnažit će dobrosusjedske odnose i regionalnu suradnju kao ključne elemente proširenja i procesa stabilizacije.
Za daljnje procese važno je utvrditi jasne, transparentne i dosljedne kriterije za pristupanje, kao i osigurati, tijekom cijelog procesa, stalnu političku i tehničku potporu i mjerenje napretka na terenu.

Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) HR

19-06-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o prometu i turizmu od 2020. nadalje jer smatram da su za opstanak i konkurentnost prometnog i turističkog sektora potrebne brza kratkoročna i dugoročna potpora, dok je provedba mjera kojima će se turisti potaknuti da ponovno putuju u Europu i unutar nje nužna za smanjenje dodatnih gubitaka u tom sektoru i za njegovu dugoročnu održivost.
Ovim se dokumentom naglašava da trenutačna kriza predstavlja i jedinstvenu priliku da se turizam u EU-u modernizira i da postane održiviji.

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) HR

19-06-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o prosvjedima protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda jer se njome naglašava da je rasizam globalni problem i da rasistički i ksenofobni stavovi opstaju diljem svijeta.
Prema Agenciji Europske unije za temeljna prava rasna diskriminacija i uznemiravanje uobičajena su pojava diljem Europske unije. Rasne i etničke manjine izložene su uznemiravanju, nasilju i govoru mržnje na internetu i izvan njega. I u EU-u rasne i etničke manjine suočavaju se sa strukturnom diskriminacijom u svim područjima, uključujući stanovanje, zdravstvenu skrb, zapošljavanje i obrazovanje.

Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020) HR

19-06-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga jer se njime napada na autonomiju grada, vladavinu prava i temeljne slobode.
Zajedničkom kinesko-britanskom deklaracijom iz 1984. je zajamčeno, a Temeljnim zakonom o Posebnom upravnom području Hong Kongu iz 1990. potvrđeno da će Hong Kong pedeset godina nakon primopredaje suvereniteta zadržati autonomiju i neovisnost izvršne, zakonodavne i pravosudne vlasti te temeljna prava i slobode, među kojima su i slobode govora, okupljanja, udruživanja i tiska.
Stoga se pridružujem osudi kršenja ljudskih prava u Hong Kongu, posebno znajući za proizvoljna uhićenja, izručenja, iznuđena priznanja, pritvor u izolaciji i kršenja slobode objavljivanja i izražavanja.

Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 (B9-0165/2020) HR

19-06-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o stanju schengenskog područja nakon izbijanja bolesti COVID‑19 jer je većina država članica, kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 ponovno uvela kontrolu unutarnjih granica ili zatvorila granice, bilo djelomično ili u cijelosti, ili ih je zatvorila za određene vrste putnika, uključujući građane EU-a i članove njihovih obitelji.
Prilikom uvođenja tih mjera postojao je očiti nedostatak koordinacije među državama članicama i s institucijama Unije.
Schengensko područje je veliko i važno postignuće, jedinstveno u svjetskoj povijesti, i nalazi se u samom središtu europskog projekta. Njime se omogućuje neograničeno putovanje za više od 400 milijuna ljudi i ima neprocjenjivu vrijednost za građane i poduzeća. Stoga se pridružujem pozivu Komisiji da preuzme vodeću ulogu u koordiniranju djelovanja na europskoj razini u cilju rješavanja izazova bolesti COVID-19 za zdravlje europskih građana, pri čemu schengensko područje treba ostati područje bez unutarnjih graničnih kontrola, uz potpuno poštovanje načela solidarnosti i uzajamnog povjerenja.

Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (B9-0172/2020) HR

19-06-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o europskoj zaštiti prekograničnih i sezonskih radnika u kontekstu krize prouzročene bolešću COVID-19 jer su brojni prekogranični i sezonski radnici u posebno osjetljivom položaju u pogledu uvjeta rada te zdravlja i sigurnosti na radu u kontekstu krize prouzročene bolešću COVID-19.
Tijekom krize zabilježena uznemirujuća izvješća o povredama prava prekograničnih i sezonskih radnika u pogledu radnih i životnih uvjeta, posebno u pogledu radnog vremena, minimalnih plaća, nepoštenih otpuštanja, zdravstvenih i sigurnosnih standarda na radnom mjestu. Prekogranični i sezonski radnici najsnažnije su pogođeni i krizom i mjerama država članica za suzbijanje i sprečavanje širenja virusa, posebno zatvaranjem granica, privremenim ograničenjima i kontrolama na unutarnjim granicama.

Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) HR

18-06-2020

Glasao sam za Preporuku Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske jer povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a utječe na milijune građana. Stoga je neizmjerno važno donošenje Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom kojim se predlaže sklapanje sveobuhvatnog sporazuma za duboko i blisko partnerstvo.
Njime bi se obuhvatila slobodna trgovina u robi i uslugama, ali i načini sprečavanja narušavanja tržišnog natjecanja i nepoštene konkurentske prednosti, uključujući one povezane sa sektorima poljoprivrede, sanitarnih i fitosanitarnih mjera i državnih potpora te načini uspostave povoljne klime za razvoj trgovine i ulaganja.
Vezano za napredak pregovora, mora se reći da je pandemija bolesti COVID-19 stvorila potpuno neočekivanu i novu situaciju bez presedana, koja ima znatne posljedice na ritam i učinkovitost pregovora između EU-a i UK-a. Nakon četiri kruga pregovora nije postignut nikakav stvaran napredak, a ta je situacija posljedica i nesustavnog pristupa pregovorima od strane Ujedinjene Kraljevine i ograničenog opsega budućeg partnerstva koje žele ispregovarati.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg