Milan BRGLEZ : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja 

Sostitut 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt