Please fill this field
Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Membru

is-Slovenja - Socialni demokrati (is-Slovenja)

Data tat-twelid : ,

Dar Milan BRGLEZ

Membru

EMPL
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
D-RU
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

Sostitut

ENVI
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
D-CN
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

L-aħħar attivitajiet

Il-QFP il-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-Pjan ta' rkupru SL

15-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

. – Glasoval sem za predlog resolucije o novem večletnem finančnem okvirju, lastnih sredstvih in načrtu za oživitev. Končno kompromisno besedilo resolucije je namreč v skladu s stališčem Evropskega parlamenta glede omenjenih instrumentov ter pošilja jasno sporočilo Evropski komisiji ter Svetu glede naših bistvenih zahtev. Evropski parlament je jasen glede tega, da EU potrebuje veliko višji proračun, v katerega bi morali biti vključeni tudi inovativni lastni viri. Teža gospodarskih ter socialnih posledic krize zaradi epidemije Covid-19 zahteva, da večino finančne pomoči predstavljajo nepovratna sredstva. S postopkovnega vidika pa je ključno, da je Evropski parlament vključen v vse faze, tj. v oblikovanje, sprejemanje ter izvajanje načrta za oživitev. Kljub temu pa v resoluciji pogrešam navezavo na zahtevo po spoštovanju vladavine prava ter temeljnih vrednot EU kot predpogoja za upravičenost do finančnih sredstev EU. Hkrati pa smo zamudili priložnost, da bi glede načrta za oživitev nedvoumno zahtevali okrepitev delavskih pravic ter vlaganje v ljudi, kar bi morala biti prioriteta glede na izkušnje pri odpravljanju posledic zadnje velike finančne krize.

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (A9-0021/2020 - Maria Grapini) SL

14-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Razrešnico za odobritev načina izvrševanja proračuna EP za posamezno leto sem kot tako podprl. Sicer sem mnenja, da so določeni vidiki delovanja EP, ki so pomemben odraz spoštovanja njemu lastnih vrednot in načel, kot so transparentnost, gospodarnost in pravičnost, bili nekoliko (namerno ali nenamerno) spregledani. Zato sem podprl amandmaje, ki so se nanašali na sledeča področja: zagotavljanje večjega nadzora in odgovornosti evropskih poslancev pri izkazovanju finančnih interesov ter ukrepih za spoštovanje Kodeksa ravnanja in preprečevanje kršitev le-tega; posodobitev pravil za učinkovito zaščito žvižgačev; ukrepi za strožji nadzor nad uporabo nadomestila splošnih stroškov. Glasoval sem tudi za amandma, ki zahteva popolno neodvisnost Organa za evropske politične stranke in fundacije od proračuna EP. Menim, da je tovrstna nevtralnost institucije bistvena za njeno nepristransko delovanje. Ob tem bi pa izrazil obžalovanje, da o nekaterih amandmajih, ki so pozivali k spoštovanju pravic zaposlenih, pogodbenih delavcev ter pripravnikov, sploh ni bilo mogoče glasovati, saj je predsednik Parlamenta v skladu s 181. členom poslovnika odločil, da niso dopustni. Težko sprejmem dejstvo, da so bili amandmaji opredeljeni kot nedopustni brez uradnega vsebinskega ali procesnega pojasnila. Ne glede na to pa pričakujem, da bo EP izpostavljene teme naslovil v sklopu ustreznih organov in mehanizmov.

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - It-tmien, id-disa', l-għaxar u l-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi) SL

14-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Glasoval sem proti razrešnici, saj menim, da je njena odobritev sporna. Evropska poslanka Rivasi je v vlogi poročevalke za predmetni dosje opozorila, da naj bi obstajali primeri, ko EU namenja svoja razvojna sredstva za infrastrukturne projekte v državah v razvoju, pri čemer izvedbe ne pogojuje s skladnostjo demokratičnih načel in spoštovanjem človekovih pravic. Prek EDF je bilo namreč namenjenih 80 milijonov EUR za določene projekte v Eritreji, ki naj bi jih izvajali ljudje v pogojih, ki so enakovredni suženjstvu. Poleg tega gre za delavce, ki so v izvedbena dela vključeni iz eritrejskega obveznega programa za vojsko, pri čemer je namen tega programa rekrutiranje mladih za vojaško podporo diktaturi eritrejskega predsednika. Ta primer je tudi v pričakovanju sodne obravnave na okrožnem sodišču v Amsterdamu. Čeprav je Parlament razrešnico sprejel, je pomembno, da je k resoluciji bil izglasovan amandma, ki poziva EU k prekinitvi financiranja dotičnega projekta, dokler ne bo izveden neodvisen pregled delovnih razmer vojaških obveznikov. Nedopustno je, da se razvojni denar EU porablja za podporo diktatorskim režimom še zlasti v primerih, ko so slednji vzrok za grobo kršenje temeljnih človekovih pravic. EU bi prav ta instrument razvojne pomoči morala dosledno pogojevati z zagotavljanjem skladnosti s standardi in normativnimi okvirji Unije ter mednarodnim pravom.

Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Fuq in-NEWSHUB tal-PE

RT @StudioCity_: V tokratni oddaji o tem, kako je videti epidemiološka slika Slovenije iz Evrope in zakaj se tako zapleta pri odpiranju meja. Gostimo evropska poslanca: @LjudmilaNovak & @milan_brglez.

Izjemen intervju predstavnice medicinskih sester in babic, gospe Monike Ažman, tudi o velikem pomenu medicinskih sester in prostovoljcev v času #COVID19. @BSkelaSavic https://t.co/TCsAVmxxG2 

RT @llisjak: Izogibajte se ljudi, ki jim je ideologija razžrla pamet in dušo. https://t.co/t2WdV7xD1l 

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg