Please fill this field
Katrin LANGENSIEPEN Katrin LANGENSIEPEN
Katrin LANGENSIEPEN

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Membru

il-Ġermanja - Bündnis 90/Die Grünen (il-Ġermanja)

Data tat-twelid : , Langenhagen

Opinjoni bħala shadow rapporteur Katrin LANGENSIEPEN

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi assistenza għat-trawwim ta' miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg