Please fill this field
Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Grupp Identità u Demokrazija

Membru

il-Ġermanja - Alternative für Deutschland (il-Ġermanja)

Opinjoni bħala shadow rapporteur Christine ANDERSON

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI Id-dimensjoni tal-ġeneru fil-politika ta' koeżjoni

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

OPINJONI dwar Ewropa soċjali b'saħħitha għal Tranżizzjoni Ġusta – Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

OPINJONI dwar it-tisħiħ tal-libertà tal-midja: il-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa, id-diskors ta' mibegħda, id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi

23-09-2020 CULT_AD(2020)648611 PE648.611v02-00 CULT
Diana RIBA I GINER

OPINJONI dwar l-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, fil-kultura u fis-settur awdjoviżiv

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ABBOZZ TA' POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Recovery and Resilience Facility

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OPINJONI with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

OPINJONI dwar drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg