Sylvia LIMMER : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina 

Sostitut 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt