Please fill this field
Witold Jan WASZCZYKOWSKI Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Piotrkow Trybunalski

Dar Witold Jan WASZCZYKOWSKI

President

D-UA
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

Viċi President

AFET
Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Membru

CPDE
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
SEDE
Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
DEPA
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Sostitut

INTA
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

L-aħħar attivitajiet

OPINION on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine EN

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Opinjoni bħala shadow rapporteur
Enikő GYŐRI

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja (A9-0167/2020 - Petras Auštrevičius) PL

21-10-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Sprawozdanie Petrasa Austreviciusa przedstawia podobne stanowisko do przyjętej wcześniej, bardzo krytycznej wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, rezolucji Parlamentu Europejskiego, co pokazuje, że od miesięcy niewiele się zmieniło. Przyjęty tekst, który poparłem w głosowaniu plenarnym, jest jednak bardziej wyczerpujący w kontekście bieżących stosunków Unii Europejskiej i Białorusi, przy czym znalazły się w nim główne postulaty mojej grupy politycznej.
Sprawozdanie jest jednoznacznym wyrazem solidarności Parlamentu Europejskiego z protestującym od miesięcy narodem białoruskim. Bardzo istotny w tym kontekście jest zapis, że ludność Białorusi współdzieli z Europą dziedzictwo i kulturę, wbrew haniebnym słowom francuskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierryego Bretona, który stwierdził, że „Białoruś to nie Europa, to kraj na granicy Europy, między Europą a Rosją, a jej sytuacji nie można porównać z Ukrainą czy Gruzją. Białoruś jest naprawdę silnie związana z Rosją i większość społeczeństwa opowiada się za ścisłymi więziami z Rosją.” Na szczęście, znakomita większość europosłów nie podziela stanowiska Bretona, o czym świadczy przyjęte sprawozdanie.

Rakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari (A9-0020/2020 - Sven Mikser) PL

21-10-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Sprawozdanie Svena Miksera to wezwanie do podjęcia konstruktywnej roli przez kraje członkowskie Unii Europejskiej w kontekście rozmów o ograniczeniu zbrojeń. O ile nie jestem zdania, aby kontrole zbrojeń prowadziły do stabilizacji ładu międzynarodowego, o tyle popieram zawarte w tekście zapisy o przestrzeganiu międzynarodowych norm, przejrzystości w kontekście strategicznym i budowania wielostronnego zaufania.
Co istotne, sprawozdanie wymienia z nazwy Rosję, Iran i Koreę Północną jako kraje łamiące swoje międzynarodowe zobowiązania. Znalazł się także zapis o tym, że Chiny nie są zainteresowane uczestnictwem w wysiłkach na rzecz ograniczenia zbrojeń, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
Nie podobał mi się zapis wyrażający ubolewanie z powodu wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone układu JCPOA. Jestem zdania, że prezydent Trump podjął właściwą decyzję, ponieważ układ ten nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i był wykorzystywany przez irańskie elity polityczne do wzmacniania swojej pozycji. Pomimo tego niefortunnego zapisu, ogólny kształt sprawozdania był konstruktywny i zdecydowałem się głosować za jego przyjęciem.

Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Fuq in-NEWSHUB tal-PE

Mało zrozumiała sytuacja. Musimy tolerować to barbarzyństwo i chuligaństwo? A nie możemy obchodzić Świąt Wszystkich Świętych? Czy Boże Narodzenie będziemy niedługo obchodzić konspiracyjnie? https://t.co/69wSdBsFM6 

Wielu europosłów zwróciło ostatnio, kolejny już raz, uwagę społeczności międzynarodowej na los mniejszości ujgurskiej w Chinach. To nasz apel ponad podziałami politycznymi ⁦@JosepBorrellF⁩ https://t.co/Z5IGETkRCu 

Upominam się w publikacji o akcesję państw bałkańskich do Unii Europejskiej. Projekt zjednoczonej Europy nie został zakończony. Niestety region ten traktuje się jako kolejne laboratorium. Unia zmienia reguły negocjacji i wychodzi poza kryteria traktatowe https://t.co/fK8wXvBrzN 

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg