Sara CERDAS : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana 

Sostitut 

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali 

L-aħħar attivitajiet 

L-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2019: is-surplus mill-2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) PT  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2019: tisħiħ tal-programmi ewlenin li jtejbu l-kompetittività tal-UE: Orizzont 2020 u Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) PT  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lir-Rumanija, l-Italja u l-Awstrija (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) PT  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt