Please fill this field
Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Membri mhux affiljati

is-Slovakkja - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (is-Slovakkja)

Dar Milan UHRÍK

Membru

LIBE
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
D-TR
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Sostitut

AFET
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
D-RU
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
D-US
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

L-aħħar attivitajiet

Applikazzjoni tar-regoli dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà ferrovjarja fi ħdan il-Kanal Ingliż (C9-0212/2020) SK

08-10-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Deċiżjoni li tagħti s-setgħa lil Franza biex tikkonkludi ftehim internazzjonali dwar il-Kanal Ingliż (C9-0211/2020) SK

08-10-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Produzzjoni organika: data tal-applikazzjoni u ċerti dati oħra (C9-0286/2020) SK

08-10-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Účelom tohto návrhu je okrem iného predĺžiť časový horizont, kedy má Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o prítomnosti produktov a látok, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a o posúdení vnútroštátnych pravidiel, s čím sa nestotožňujem. Návrh však obsahoval aj niekoľko oprávnených požiadaviek vzhľadom na situáciu s nákazou COVID-19, ktoré zohľadňujú predĺženie rôznych termínov týkajúcich sa ekologických výrobcov. Na základe uvedeného som sa hlasovania zdržal.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg