Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru tal-bureau

is-Slovakkja - Sloboda a Solidarita (is-Slovakkja)

Data tat-twelid : , Bratislava

Dar Eugen JURZYCA

Membru

IMCO
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
FISC
Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali
DCAS
Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Sostitut

ECON
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

L-aħħar attivitajiet

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (A9-0149/2020 - Giuseppe Ferrandino) SK

28-04-2021
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Podľa dôvodovej správy sa „zdá“, že si súčasný stav populácie tuniaka modroplutvého už nevyžaduje núdzové opatrenia na súčasnej úrovni. Návrh uvoľňuje niektoré reštrikčné opatrenia, napríklad predlžuje obdobie, počas ktorého sa môže loviť a zvyšuje výlovné kvóty. Návrh sa podľa predkladateľov opiera o odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). Keďže ide o organizáciu, ktorá bola v minulosti kritizovaná za nedostatočnú ochranu rýb a dôvodová správa dostatočne nevysvetľuje primeranosť tohto opatrenia, hlasovania som sa zdržal.

Protezzjoni tal-ħamrija (B9-0221/2021) SK

28-04-2021
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Parlament vyzval Komisiu, aby navrhla spoločný právny rámec pre celú EÚ na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý by riešil hlavné hrozby degradácie pôdy. Posúdenie potreby zlepšiť právny rámec EÚ na ochranu pôdy odporúčal vo svojej správe aj Dvor audítorov.
Keďže dobre nastavené spoločné pravidlá môžu prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu niektorých politík EÚ, napríklad spoločnej poľnohospodárskej politiky, či stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a degradácia pôdy môže mať za istých okolností cezhraničné aspekty, návrh som podporil.

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) SK

28-04-2021
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Máme dve možnosti: Buď otvoríme časť ekonomiky pre zaočkovaných alebo necháme zatvorené všetko a budeme čakať, kým sa zaočkuje väčšina. Prikláňam sa skôr k tomu, že uvoľnenie opatrení pre ľudí s očkovacími preukazmi pomôže všetkým, pretože ekonomika sa začne skôr zotavovať. Pomôže napríklad firmám v cestovnom ruchu, obchode či kultúre, lebo budú môcť konečne pracovať a zarábať, pomôže zaočkovaným ľuďom konečne sa aspoň čiastočne priblížiť k normálnemu životu a pomôže nezaočkovaným, lebo aj pre nich je lepšie, ak aspoň časť ekonomiky funguje. Hlasoval som preto za vytvorenie Osvedčení EÚ pre COVID 19.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg