Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru tal-bureau

is-Slovakkja - Sloboda a Solidarita (is-Slovakkja)

Data tat-twelid : , Bratislava

Dar Eugen JURZYCA

Membru

IMCO
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
DCAS
Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Sostitut

ECON
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

L-aħħar attivitajiet

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2020: Assistenza lill-Greċja bħala tweġiba għaż-żieda fil-pressjoni migratorja - Miżuri immedjati fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19 - Sostenn għar-rikostruzzjoni ta' wara t-terremot fl-Albanija - Aġġustamenti oħra SK

17-04-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Účelom rozpočtových zmien je presun prostriedkov z rezerv najmä na pomoc Grécku v súvislosti so zvýšeným migračným tlakom (350 mil. eur), na riešenie pandémie koronavírusu (115 mil. eur) a na podporu obnovy po zemetrasení v Albánsku (100 mil. eur). Návrh som podporil, keďže prispieva k bezpečnostnej situácii v EÚ a keďže prírodné katastrofy a krízy verejného zdravia považujem za dôvody na uplatnenie solidarity medzi členskými štátmi.

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2020: Għoti ta' sostenn ta' emerġenza lill-Istati Membri u tisħiħ ulterjuri tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili/rescEU bħala tweġiba għat-tifqigħa tal-COVID-19 SK

17-04-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Európsky parlament hlasoval o uvoľnení ďalších prostriedkov na riešenie zdravotníckej situácie v EÚ a vytvorenie zásob zdravotníckeho materiálu z rezerv viacročného finančného rámca. Návrh som podporil, pretože podporujem pomoc krajinám najpostihnutejším koronakrízou. Únia by však mala jasne komunikovať, že to nie sú nové peniaze spadnuté z neba, ale zaplatia ich v konečnom dôsledku ľudia. Preto treba naďalej dohliadať, aby boli použité efektívne. Obzvlášť na to bude treba dohliadať pri vytváraní centralizovaných zásob, keďže každá kríza je iná a v histórii je množstvo prípadov, kedy systém hmotných rezerv štátom pri kríze nepomohol. Ani americká organizácia Strategic National Stockpile (SNS), najviac podobná novovznikajúcemu európskemu skladu, nebola schopná správne a včas reagovať na hrozbu koronakrízy. Nielen naše štátne hmotné rezervy zlyhali.

Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-2020: migrazzjoni, dħul ta' rifuġjati u theddid għas-sigurtà; miżuri immedjati fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19; tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (C9-0092/2020) SK

17-04-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Návrh umožňuje využitie rozpočtových rezerv najmä na podporu zdravotníckych systémov v členských štátoch a riešenie bezpečnostných hrozieb v súvislosti s migráciou. Návrh som podporil.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg