Rob ROOKEN : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina 

Sostitut 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

L-aħħar attivitajiet 

Emerġenza klimatika u ambjentali (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) NL  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima (COP25) (B9-0174/2019) NL  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt